RK Pastoraat: bestuursleden en pastoraal team

De werkzaamheden van de personele parochie strekken zich uit over heel Nederland, maar ook zij die zich in het buitenland bevinden. Binnenschippers, kermis- en circusexploitanten die zich in andere bisdommen van de Nederlandse R.K. kerkprovincie bevinden, ressorteren onder deze personele parochie.

De parochianen zijn de schippers, kermis- en circusexploitanten en hun medewerkers en de oud-schippers en oud-kermis- en oud-circusexploitanten en de jongeren op de internaten.

Het parochiebestuur bestaat uit 7 leden; de pastoor is qualitate qua  van rechtswege lid en voorzitter van het bestuur.

 

Bestuur:
Voorzitter /pastoor (aalmoezenier)
Dhr. B.E.M. (Bernhard) van Welzenes sdb

Vice-voorzitter
Dhr. Th.E.M. (Dick) Wijte

Secretaris
Dhr. J.H. (Jos) Rouw

1e Penningmeester
VACATURE

2e Penningmeester
Dhr. T.H.M. (Theo) Berends


Lid pastoraal team
Dhr. A.D.G. (Jos) van Dongen

Bestuurslid
Mw. A.J. (Jeanneke) Wijnen

Bestuurslid
Dhr. J.P.E. (Jan) Roest

 

 

 

Pastoraal team:
Dhr. B.E.M. (Bernhard) van Welzenes sdb
en
Dhr. A.D.G (Jos) van Dongen

Secretariaat Parochie:
Postbus 390
NL-6500 AJ  Nijmegen

 

Mw. A.H.M. (Tonny) van der Veeken
Bestuursmedewerker