Afsluiting A12/A50 tussen Waterberg en Grijsoord richting Utrecht tussen 27 juli en 6 aug

Meerdaagse afsluiting van vrijdagavond 27 juli tot maandag 6 augustus

Rijkswaterstaat voert in de zomer van 2018 Groot Onderhoud uit op de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht. Van vrijdagavond 27 juli tot maandag 6 augustus is de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht volledig afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van de regio Arnhem.

De A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg in de richting Arnhem/Duitsland blijft open.

Tekst gaat verder na de afbeelding

Over de werkzaamheden

De A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord is in de richting Utrecht afgesloten vanwege Groot Onderhoud. Hiermee zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat het verkeer vlot en veilig kan blijven rijden.

 

Tien dagen ernstige hinder om langdurige hinder te voorkomen

In afstemming met de regionale partners heeft Rijkswaterstaat vanwege het grote verkeersaanbod op reguliere (werk)dagen op de A12/A50, gekozen om het Groot Onderhoud uit te voeren tijdens de zomervakantie. Zo is de hinder hevig en de periode korter.

 

Wat kunt u doen?

Werk eventueel thuis.

Reis met het openbaar vervoer.

Gebruik voor kortere ritten de fiets.

Reist u wel met de auto:

Houd rekening met extra reistijd vanwege een langere (omleidings)route én kans op file(s) en pas uw vertrektijd aan.

Als het even kan, maak gebruik van bovenregionale omleidingsroutes:

Doorgaand verkeer tussen Noord- en Zuid-Nederland rijdt via Utrecht (via de A28/A27/A2).

Verkeer vanuit Duitsland naar West-Nederland rijdt via de A57 (D), A77, A73 en A50 of rijdt via de A1.

Verkeer vanuit het westen met bestemming Arnhem kiest, komende vanaf de A12, de afrit Oosterbeek of, komend vanaf de A15, de A325 (Pleyroute).

Raadpleeg rijkswaterstaat.nl voor gedetailleerde informatie.

Raadpleeg de actuele verkeersinformatie.

Borden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Lees meer over dit project hieronder:

Zomerafsluiting A12/A50; nu nadenken over maatregelen voorkomt vaststaan

 Van 27 juli tot 6 augustus 2018 gaat de A12/A50 tussen Waterberg en Grijsoord (richting Utrecht) volledig op de schop voor groot onderhoud en renovatie van het wegdek en de belijning. Deze afsluiting heeft grote gevolgen voor alle verkeersstromen aan de noordzijde van Arnhem. In goed overleg tussen Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeente Arnhem en VNO-NCW Midden willen we gezamenlijk zoveel mogelijk voorkomen dat de afsluiting van de snelweg ook de bedrijven in de regio afsluit.

Het overleg heeft al opgeleverd dat de afsluiting plaatsvindt in de vakantieperiode, zodat het beroepsgoederenvervoer, zakelijke rijders en woon-werk verkeer minder last hiervan ondervindt. Maar een vakantieperiode levert ook extra vakantieverkeer op. Juist op deze doorgaande weg vanuit Duitsland. Vakantiegangers die tussen 27 juli en 6 augustus terugkomen uit Duitsland, zullen moeten omrijden. Hetzelfde geldt voor onze buitenlandse gasten. Rijkswaterstaat is al druk in overleg met de ANWB en de Duitse ADAC om deze communicatiekanalen optimaal te gebruiken. In Nederland zullen daarnaast zoveel mogelijk media worden ingezet om mensen over de afsluiting te informeren.

Toch zullen we niet kunnen voorkomen dat verkeer dat Arnhem via de noordzijde benadert, vast komt te staan als bedrijven geen extra maatregelen nemen. Immers de ‘normale’ ringweg via de westkant kan niet bereikt worden, dus veel (doorgaand) verkeer op knooppunt Waterberg zal via de zogenaamde Pleijroute van Arnhem Noord naar het zuiden of westen gaan..

Wellicht is deze vakantieperiode voor bedrijven een goede kans om alternatieven voor (auto)mobiliteit uit te proberen. Slim werken (flexibel of thuis) kan een oplossing zijn. Goede informatie over de afsluiting naar medewerkers kan hen wellicht verleiden om juist nu een keer de (e-)fiets of het openbaar vervoer te nemen. Ook carpoolen kan extra lange files voorkomen.

Rijkswaterstaat zal ook zorgen voor goede routeinformatie over alternatieve routes. Het opnemen van deze informatie op websites (voor klanten) en intranet (voor medewerkers) kan ergernissen voorkomen.

Wil uw ondernemersvereniging, bedrijventerrein of bedrijf mogelijkheden bespreken om bereikbaar te blijven of ziet u aanvullende mogelijkheden voor anders mobileren en wilt u dit onderzoeken,  neemt u dan contact op met de Mobiliteitsmakelaar van VNO-NCW Midden, Arno van der Steen, 06 – 53 76 12 33

Meer informatie over de werkzaamheden : www.rijkswaterstaat.nl