AMVV Steunpunt Binnenvaart kan door

 

 

Het Steunpunt Binnenvaart kan door. Toezeggingen van stichtingen en bedrijven om de binnenvaart heen en van brancheorganisaties, tot een totaalbedrag van 625.000 euro, hebben een financiële doorstart mogelijk gemaakt.

Lilian van Hiele, Steunpunt coördinator weet nu het volgende te melden:

Dag allemaal,

De meesten van jullie weten inmiddels wel dat het uiteindelijk téch gelukt is Steunpunt Binnenvaart onafhankelijk voort te zetten.

We zijn daar uiteraard héél erg blij mee. Na bemiddeling door brancheorganisatie BLN-Koninklijke Schuttevaer hebben diverse fondsen, stichtingen en bedrijven in en om de binnenvaart intentieverklaringen getekend om het Steunpunt in ieder geval weer vijf jaar in de lucht te houden.

Door de Coronacrisis heeft het allemaal wat langer geduurd, maar inmiddels is er een nieuw bestuur dat voortvarend op zoek gaat naar een nieuwe coördinator. Tot die tijd blijf ik die functie waarnemen.

Erik van Toor (voorzitter) en Tom Boerema (secretaris/penningmeester) leggen, zoals al bekend was, hun bestuursfunctie neer. Ad Driesprong heeft aangegeven nog een jaar aan te willen blijven om de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen en daarnaast blijft Erik nog even beschikbaar als adviseur.

Het bestuur van de Stichting Steunpunt AMVV bestaat vanaf 1 juli 2020 uit: Hans Bruggeman (voorzitter), Adri van der Hoeven (vice-voorzitter), Ton van Dongen (secretaris), Jaco Baars (penningmeester) en Ad Driesprong.

We melden ons weer wanneer er meer nieuws is!

Lilian van Hiele

Steunpunt Binnenvaart

Voor informatie: Bekijk de website van het Steunpunt