Binnenvaart

logo-the-blue-roadDe binnenvaart is een professionele bedrijfstak in het vervoer en vormt een belangrijke schakel in de logistiek van die landen, waar zich bevaarbare waterwegen bevinden.
Goederen en personen worden over het water binnen de kustlijn vervoerd met binnenschepen. De geschiedenis van de binnenscheepvaart in de lage landen bij de zee is even oud als die van de landen zelf.

Vroeger was vervoer over langere afstanden economisch niet anders mogelijk dan per binnenschip. Ook in Nederland en België zijn voor dit doel de vaarwegen voor de scheepvaart beter geschikt gemaakt en zijn er veel kanalen gegraven en sluizen aangelegd, die de economie sterk hebben gestimuleerd. Binnenschepen staan bekend om hun milieuvriendelijkheid.

In vergelijking met andere transportmodi veroorzaken ze minder congestie en lawaaihinder. Doordat binnenschepen per ton-kilometer minder brandstof verbruiken, is ook de uitstoot van koolstofdioxide lager. De nieuwste ontwikkelingen zijn schepen met NLG gas aangedreven motoren waardoor de uitstoot minimaal wordt.

Duizenden mensen zijn werkzaam in de Nederlandse binnenvaart en de binnenvaart bestrijkt vanuit Nederland een gebied dat zich uitstrekt van de Noordzee tot de Oostzee, de Zwarte Zee  en de Middellandse Zee.

Klik hier om verder te lezen over Huisvesting en Scholing voor kinderen van de trekkende beroepsbevolking