LKSCC Bestuur

LKSCC,
Landelijke Stichting Katholiek Sociaal Cultureel Centrum voor Rijn- en Binnenvaart

De Stichting heeft ten doel: de   bevordering van de sociale, culturele en maatschappelijke belangen van de   binnenvaartbevolking, voor zover deze belangen niet of niet voldoende in de   bij de stichting aangesloten stichtingen kunnen worden behartigd. Bij de verwezenlijking van het doel   streeft de stichting nat werken vanuit het evangelie zoals verwoord in de   leer van de R.K. kerk in geïnspireerd vanuit de Katholieke Gemeenschap. Bij concretisering van deze   doelstelling dient afstemming plaats te vinden met de pastorale zorg voor de   binnenvaartbevolking.

 

Voorzitter
Dhr. Th.E.M. (Dick) Wijte

Secretaris/ Vice-voorzitter
Dhr. J.H. (Jos) Rouw

1e Penningmeester
Dhr. Gerard Gommers

2e Penningmeester
Dhr. Theo Berends

Directeur
Dhr. Bernhard van Welzenes sdb

Lid
Dhr. Jos van Dongen

Lid
Mw. Jeanneke Wijnen

Lid
Dhr. Jan Roest

Secretariaat
Postbus 390
NL-6500 AJ Nijmegen

Mw. Tonny v/d Veeken
Bestuursmedewerker