KSCC / KSW en steunstichtingen

KSCC,
Stichting Katholiek Sociaal Cultureel Centrum voor de Rijn- en Binnenvaart

De Stichting heeft ten doel het organiseren, bevorderen, steunen en stimuleren van alle activiteiten op sociaal en cultureel gebied, in de ruimste zin genomen, ten behoeve van alle in Nijmegen in omstreken wonende of verblijvende belanghebbenden bij- en opvarenden van vaartuigen voor de Rijn- en Binnenvaart en hun gezinnen.

De Stichting baseert zich bij haar werkzaamheden op de katholieke levensbeschouwing.

Klik hier voor een overzicht van de bestuursleden

Klik hier voor een overzicht van de regionale KSCC plaatsen

KSW,
Stichting Katholiek Schippers Werk

De Stichting heeft ten doel het financieel steunen van het Katholiek Schipperswerk te Nijmegen en alle daarvan uitgaande activiteiten in de ruimste zin.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettige middelen, die tot bevordering daarvan kunnen leiden, zoals het organiseren van geldinzamelingen en het onder de aandacht brengen bij het publiek van het Katholiek schipperswerk, alles in de ruimste zin.

Klik hier voor een overzicht van de bestuursleden

Stichting Steunfonds R.K. Schipperspastoraat
De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van de pastorale belangen van de binnenvaartbevolking en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. Het bevorderen van pastorale activiteiten ten behoeve van de binnenvaart;
2. Het ondersteunen van ziekenvaartochten;
3. Het bevorderen van de communicatie tussen de binnenvaartbevolking.