Christoffel Nieuws

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken en zes keer per jaar met een uitgebreid themanummer..
Christoffel Nieuws wil een familiemagazine zijn voor de trekkende bevolking.


Directeur: KSCC Aalmoezenier B.E.M. van Welzenes sdb
Adreswijzigingen

 

KSCC

 

Postbus 390, NL-6500 AJ Nijmegen

 

Contactpersoon:
mw.H.R. (Lea) Bom
tel. +31 24 - 3777575
Redactie

B.E.M. van Welzenes, sdb
Tonny van der Veeken
Hans Wester

Redactieadres:


Redactie Volaan Vooruit
Postbus 390
NL-6500 AJ  Nijmegen
tel. +31 (0)24-3777575
e-mail: redactie@kscc.nl
AdvertentiesUw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.

Postbus 390
NL-6500 AJ  Nijmegen
tel. +31 24-377 75 75
e-mail: redactie@kscc.nl