Boek: De vaart van familie De Beijer hier te bestellen

Met de titel ‘De vaart van de familie De Beijer’ heeft Harrie de Beijer de geschiedenis beschreven van het reilen en zeilen van zijn familie op de binnenscheepvaart.

Het boek kost € 25,-, exclusief verzendkosten. Geïnteresseerden in het boek (omvang 250 bladzijden geïllustreerd met foto’s) kunnen het boek bestellen door zich bij Harrie de Beijer melden via:

  • telefoon 0481- 42 32 51, of via
  • e-mail: harriedebeijer@kpnplanet.nl of
  • door het bedrag vóór 1 mei over te maken op IBAN-nummer NL11 ABNA 0602088674 t.n.v. H.J.G. de Beijer

Begin mei wordt het boek bij de drukker besteld. De oplage is gebaseerd op de bestellingen vooraf van het boek die zijn ontvangen. Medio mei rolt het boek van de “drukpers”.

(Tekst gaat verder onder de tekst)

“Hier lost de St. Antonius zelf zand (zelflosser), vermoedelijk in de haven van Nijmegen. Links van de mast staat Hein de Beijer en, staande in het gangboord, met zijn hand leunend op het roefdek, Gert Heusingveld uit Gendt. Het fokzeil is samengevouwen en hangt aan het stag. Volgens mij zijn de mast en de giek van hout. Deze foto moet vóór 1931 zijn genomen.”

In het boek gaat Harrie terug naar de 19e eeuw en begint bij zijn overgrootouders: Hendrik de Beijer (geboren 1839) en zijn vrouw Geertruida Loermans. Het reilen slaat op de handel en wandel van de familie: schippers op de binnenvaart die voornamelijk zand, grind en grindzand wonnen, vervoerden en verhandelden. Het zeilen slaat natuurlijk op de voortstuwing van het schip: van zeilschip naar motorschip.

Het eerste schip wat hij traceerde van zijn familie was de bouw van de aak de Theodora in 1898 (zie foto). Per familietak (vier stuks) heeft hij, van vier generaties De Beijer, de geschiedenis uitgewerkt met het accent op de schippers en hun schepen. Hierbij heeft hij de ‘vaart’ van de familie geplaatst in relatie tot de technische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen

De schippers beheerden met hun familie ook een hofstede in de Gendtse buurtschap Hulhuizen. Na WO II werden de schepen groter en het afzetgebied kwam verder van huis te liggen. De schippers richten zich meer op het bestaan als schipper en minder op het bestaan als agrariër.

In de periode rond WO II tot zo ongeveer 1970, waren zo’n 25 personen van de familie De Beijer werkzaam op de Binnenvaart. Maar het schippersvak ging steeds minder over van vader op zoon. Uiteindelijk vaart Jacco met zijn motorbeunschip de Gendtia nog als enige De Beijer.