Media circus

2018-04-21 Onderscheiding Aalmoezenier Van Welzenes

Op zaterdag 21 april 2018, Wereldcircusdag, ontving B.E.M. van Welzenes sdb bij Circus Freiwald uit handen van de voorzitter van het VNCO, de heer Marcel van den Ende te Drunen de Gouden Chapiteausleutel voor zijn tomeloze inzet voor het circus in Nederland en de rol die hij speelt bij het verbinden van deze sector.
Foto's: Frank Veldkamp

2018-06-19 Doop Jaslene en Davinio Rutten

Op dinsdag 19 juni werden Jaslene Rutten en Davinio Rutten gedoopt. Jaslene en Davinio Rutten zijn de kinderen van Dennis Bossle en Steffie Rutten en zusje en broertje van Caitlinn. Peetouders zijn resp. Leon Bossle en Madeleine KasaloWski en Loreen Bossle en Hanno Reinsch. De doopplechtigheid vond plaats in de tent van Circus Bossle aan de Bandertlaan te Echt.

Foto's: Gerard Guiking

2017-12-25 Kerstmis Circus Freiwald Nijmegen

Op uitnodiging van de familie Freiwald werd de H. Mis op 1e kerstdag wederom in de piste van het Kerstcircus gehouden.  Foto's Gerus Brugman

2017-12-25 Kerstmis Wintercircus Freiwald Nijmegen

Namens de Bovak was de heer Atze J. Lubach, voorzitter,  aanwezig bij de viering in de circuspiste. Hij heeft een aantal foto's gemaakt.

2017-12-17 Kerstmarkt KSCC Nijmegen

Het was een drukte van jewelste. De kerstmarkt op het KSCC Schipperscentrum werd druk bezocht en er werd goed verkocht. Foto's Gerus Brugman

2017-11-26 KSCC Nijmegen Sinterklaasfeest

Zondag 26 november was het zover. Sinterklaas bezocht ons KSCC centrum in Nijmegen. Het was een drukte van belang, vele kinderen stonden hem op te wachten en zongen hem toe. Later mocht elk kind even bij de Sint komen voor een praatje. Foto's Gerus Brugman.

2017-11-10 KSCC Nijmegen Feest van Dank

Vrijdag 10 november was er de jaarlijkse vrijwilligersavond. De avond waarin we d.m.v. een feestje 'dank u wel' zeggen tegen alle vrijwilligers die zich het hele jaar door inzetten voor het draaiende houden van ons schipperscentrum. Het is een geweldige avond geworden, het eten was lekker en het optreden van Punt En El zeer goed. Foto's Gerus Brugman.

2017-11-05 KSCC Nijmegen Allerzielenviering

De Allerzielenviering was dit jaar weer mooi en indrukwekkend. Met muzikale bijdrages van Marc Traa (Last Post) en Antoin Kuenen (trompettisten) en het KSCC-Koor o.l.v. Gerard Verschuren. Foto's Gerus Brugman.

2017-09-24 KSCC Nijmegen Zondagsmis met koor I Believe uit Ridderkerk

Op zondag was koor 'I Believe' uit Ridderkerk op bezoek. Zij vierde hun 50 jarig bestaan in Xanten (Dld) Maar deden op hun terugreis nog even Nijmegen aan. Zij zongen een aantal mooie liederen en soms mocht iedereen meezingen. Foto's Gerus Brugman

2017-09-07 Opening KSCC Nijmegen en Parochiejaar 2017-18

Op donderdag 7 september was het zover. De opening van het nieuwe activiteitenjaar voor KSCC Nijmegen en de Parochie. Na een verwelkomingswoord van onze voorzitter dhr. Jos Rouw, hield aalmoezenier Van Welzenes een toespraak waarin de activiteiten van het voorbije jaar de revue passeerde. Ter illustratie van de nieuwe jaarspreuk werd een korte video van vliegende ganzen getoond. (Wilt u het filmpje bekijken klik dan in de galerij op het eerste plaatje). Hierna was het tijd voor een hapje en een drankje en werd de barbecue aangezet. Na de barbecue werd er nagetafeld onder begeleiding van piano en accordeon. Foto's Gerus Brugman

2017-05-25 Communieviering op KSCC Nijmegen

Op Hemelvaartsdag 25 mei 2017 ontvingen Antonio, Isolde, Julie, Jelle en Ties hun Eerste Communie. De viering werd muzikaal begeleidt door orgel en gitaar. Later mochten de kinderen nog enkele duiven oplaten. Foto's Gerus Brugman

2017-04-14 Parochiecentrum Nijmegen Goede Vrijdag viering

Impressie van de Goede Vrijdag viering op het Parochiecentrum Nijmegen. Foto's Gerus Brugman

2017-04-09 Palmzondag op het KSCC parochie centrum In Nijmegen

Op zondag 9 april vierden we Palmzondag. We herdenken op die dag de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. De kinderen hadden allen een mooie palmpasenstok gemaakt.

2017-01-29 KSCC Nijmegen Don Boscoviering

Op zondag 29 januari vierden wij de naamdag van Don Bosco. De drie salesianen zongen samen het Don Bosco lied, predikant Frits Winter (oud-salesiaan) haalde herinneringen op over onder meer het internaat in Assel en kreeg een boek aangeboden. Foto's Gerus Brugman.

2016-12-26, 45-jaar priester aalmoezenier Van Welzenes sdb

Op 2e kerstdag om11.00 uur werd op het schipperscentrum KSCC te Nijmegen een feestelijke Eucharistieviering gehouden ter gelegenheid van het 45-jarig priesterschap van B.E.M. van Welzenes sdb. Tevens werd het 40-jarig bestaan van het KSCC en het 10-jarig bestaan van de Landelijke Parochie voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap gevierd. Bisschop Ad van Luyn sdb is samen met pater Clemens Schlierman sdb (directeur communiteit in Bonn) en de aalmoezenier voorgegaan in de viering. Foto's Gerus Brugman

2016-12-25, Kerstviering in de piste van Circus Freiwald

Op zondag 25 december werd voor het tweede opvolgende jaar de Herders mis gevierd in de piste van circus Freiwald. M.m.v. KSCC koor o.l.v. André Raaijmakers en de Waalkanters o.l.v. Gerard Verschuren. Voorts bijdragen van Sylvia Greve (solo-zang), Ingeborg Hubens (piano en artiesten van de familie Freiwald. Tijdens de viering zijn 2 leden van de familie Freiwald gedoopt.(foto's Gerus Brugman)

2016-12-18 Kerstmarkt op het KSCC Nijmegen

Op zondag 18 december was er weer de traditionele kerstmarkt op het KSCC in Nijmegen. Bij de diverse stalletjes was van alles te koop; waaronder koffie met kerstbrood, soep, brötchen mit bratwurst voor de inwendige mens. Ook te koop waren de kerststukjes die eerder in de week tijdens kerststukjes-maken-middag door vrijwilligers waren gemaakt. En er was een loterij georganiseerd waarmee leuke prijsjes te winnen waren. Foto's: Gerus Brugman

2016-11-27 KSCC Nijmegen Sinterklaas komt aan boord

Zondag 27 november was het zover. Sinterklaas bracht een bezoek aan het KSCC parochieschip. Tot grote vreugde van alle kinderen. Foto's Gerus Brugman.

2016-11-24 KSCC Nijmegen kerkkoor bestaat 40 jaar

Op donderdag 24 november werd het veertigjarig bestaan gevierd van het KSCC Kerkkoor. De avond begon om 19.30 uur met koffie en gebak, waarnaar een hapje en een drankje volgde. De avond werd verder ingevuld met spelletjes, sketches en verhaaltjes. De aalmoezenier hield een korte toespraak. Foto's Gerus Brugman

2016-10-30 Allerzielenviering en requiemmis

Met Allerzielen wordt er een requiemmis opgedragen en worden de overledenen herdacht en nemen de nabestaanden het kruisje van de overledene in ontvangst.

De mis werd muzikaal ondersteund door KSCC Kerkkoor, Erna, Harry en Sem en trompettisten Antoin en Marc.

Een impressie van deze bijzondere gebeurtenis. Foto's Gerus Brugman

2016-10-06 Het symposium op het KSCC Nijmegen

Op donderdag 6 oktober werd naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van het Landelijke KSCC en het 10-jarig bestaan van de Landelijke Parochie voor Binnenvaart, Circus en Kermis een symposium gehouden, onder het motto "Het gaat om mensen". Na het welkomstwoord hield Jos van Gennip een lezing. Dit werd gevolgd door een rondetafelgesprek. Na de lunch werd de dag voortgezet met diverse workshops. Het symposium eindigde met gezellig hapje en drankje. Foto's Gerus Brugman