Kerkbijdrage/Gezinsbijdrage

Financiën schippers-, kermis en circusparochie: een gezamenlijke zorg

Nijmegen,  2018

ksw-logo“In het schipperscentrum voel je je thuis”
“Wat vond ik het fijn een bloemetje van de bezoekersdienst te ontvangen.”
“De verjaardagskaart van het schipperscentrum: goed zeg…”
“Goh wat goed dat wij als ouders met de kinderen worden voorbereid op de 1ste Communie en Vormsel.”
”Ik voel me welkom en parochie dicht bij mensen”
“We missen de jongeren maar”
“Wat een fantastische medewerkers en vrijwilligers aan boord”
“Een pastoraat dicht bij ons en ze doen ook nog aan belangenbehartiging”
“Natuurlijk wil ik mijn financiële steentje bijdragen”

 Zo denken mensen over ons pastoraat.

Vanaf de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn er in Nederland op diverse plaatsen schipperscentra en schipperspastoraten ontstaan, om aandacht te schenken aan de geestelijke en de sociale aspecten van de varende gemeenschap. Begin deze eeuw voegden zich daar mensen uit andere trekkende bevolkingsgroepen van de kermis en het circus bij. Lief en leed, scholing en huisvesting van de kinderen, ongevallen en ernstige medische behandelingen, bedrijfsbeëindiging en culturele zaken kregen aandacht. De mensen werd (en wordt) gelegenheid geboden elkaar te ontmoeten, om een luisterend oor te vinden, een helpende hand te ervaren en om het eens over heel andere dingen te hebben dan het werk of de dagelijkse gang van zaken. Soms is dat ter verrijking, een andere keer ter ontspanning.

De huidige jaren zijn niet die van zestig jaar geleden. Het aantal gezinsbedrijven is, evenals het aantal schepen, jaar na jaar gedaald. De omvang van de ondernemingen, de tonnages van de schepen en duwbakken en de hoeveelheden ontvangen gelden zijn aanzienlijk gestegen. Maar ook het bedrag van de geleende gelden en de zorgen om de exploitatie werden alsmaar groter. Dat heeft zijn weerslag op eigenaren en ondernemers in de binnenvaart, kermis- en circuswereld niet gemist. Het aantal personeelsleden per onderneming nam verder toe en steeds meer werd er een beroep gedaan op mensen buiten het traditionele wereldje. Ten oosten van Duitsland, maar ook uit Azië, werden mensen aangetrokken om de bezetting volledig te houden en de continuïteit te waarborgen.

Maar het blijft mensenwerk, ook al zijn er mensenogen gericht op meer autonomie. Mensen van vlees en bloed, maar ook van geest- en spankracht, vragen om een extraatje, waarbij de boog niet gespannen staat. Het Pastoraat voor binnenvaart, kermis en circus kan dan een meerwaarde zijn. Enkele vaste krachten, maar veel vrijwilligers, maken tijd vrij om een deel van de samenleving tot dienst te zijn. In Raamsdonksveer, Zwijndrecht, Rotterdam en Nijmegen zijn er mogelijkheden bij elkaar te komen.

Het zal duidelijk zijn dat niet alle activiteiten zonder kosten kunnen gebeuren. Daarom wordt enkele malen per jaar een beroep gedaan op mensen om een financiële bijdrage te leveren. Binnenkort wordt gestart met de uitnodiging tot het doen van de Gezinsbijdrage voor het schippers-, kermis en circuspastoraat. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Daar waar mensen zijn, zijn anderen nodig om de beweging er in te houden. Een eigen ontmoetingscentrum (het KSCC-Schipperscentrum in Raamsdonksveer en in Nijmegen) brengt kosten met zich mee en als u een thuishaven wilt behouden is een donatie welkom. Het is vrijwillig, er wordt dan ook niet gesproken over een contributie.

Er zijn overigens mogelijkheden om een gift, schenking of bijdrage te verrekenen met de Belastingdienst. Het is echter minder eenvoudig dan vaak wordt voorgesteld. Als er een overeenkomst voor vijf jaar is met een stichting of vereniging die een ANBI-certificaat heeft, dan is rechtstreekse verrekening mogelijk. Bij individuele steun hangt het af van het inkomen en ook van de totale hoogte van de vrijwillige bijdragen.

In september (2018) gaat de actie om de Gezinsbijdrage voor het pastoraat lopen, In december is er een mogelijkheid om een extra gift te doen en in april wordt u benaderd voor een bijdrage voor het landelijke KSCC.

Heel veel dank voor uw steun, maar meer nog voor uw betrokkenheid bij het vele werk voor onze gemeenschap van schippers, kermis- en circusmensen.

Voor vragen:
Henry Mooren  +31651439451 (mooren.spesnova@vaart.net)
Irene van Dongen +31630030377 (Irene.dongen@bciglobal.com)
Aalmoezenier +31243777575 (info@kscc.nl)

Werkgroep Gezinsbijdrage Postbus 390 6500 AJ Nijmegen
Henry Mooren, Irene van Dongen,
Aalmoezenier B.E.M. van Welzenes sdb