Grote Clubactie 2019

Wij doen dit jaar weer mee met deze prachtige loterij. Vanaf 14 september gaan wij binnen de wereld van de binnenvaart, circus en kermis weer onze uiterste best doen om zoveel mogelijk loten te verkopen.
De prijs van een los lot is ook dit jaar weer € 3,00 per lot en ook dit jaar is weer € 2,40 gegarandeerd voor het goede doel, te weten de vaartocht met de Willem Alexander 2020 voor zieken en eenzamen uit de wereld van de binnenvaart, circus en kermis.
Er is ook de mogelijkheid om een SUPERLOT te kopen, dit lot kost € 150,00 en vertegenwoordigt eigenlijk 50 loten en dus is er dan € 120,00 gegarandeerd voor ons doel beschikbaar.
Hopelijk lukt het ons ook dit jaar om weer 1500 loten te verkopen, dan hebben wij weer een mooi bedrag voor ons doel beschikbaar.
Mogen wij weer op uw steun rekenen? Bij voorbaat onze dank. Op deze website en in de volgende uitgave van Christoffel Nieuwsbrief zult u meer hierover kunnen lezen.
Wilt u meer weten, dan kunt u bij ondergetekende terecht.

Karel Schreurs