Korte bespreking over de toekomst Waalhaven Nijmegen

Op dinsdag 26 februari organiseerde het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront in Breble de inspiratiesessie Waalhaven. Een mix van bewoners van de Handelskade, het Waalhaeve wooncomplex en de woonboten in de Waalhaven wisselden ideeën uit over de toekomst van de Waalhaven. Welke functie en sfeer moet de Waalhaven krijgen, wat is belangrijk in dit gebied?

Stedenbouwkundige van de gemeente, Mathieu Schouten, trapte af met een presentatie als opwarmer voor de brainstrom. Daarin kwamen historische beelden van de haven voorbij met scheepskranen op de kade en chique kantoorgebouwen van de oude slachterij. Maar ook de toekomstschetsen voor het Hilckmanterrein, de groene ‘landtong’ tussen de Honig en de ingang van de Waalhaven, en prikkelende voorbeelden van havens elders. De presentatie eindigde met een aantal inspirerende denkrichtingen. Aan de hand hiervan spraken de aanwezigen aan tafels met elkaar.

Een greep uit de ingebrachte ideeën en aandachtspunten per denkrichting:

De tafel ‘historische haven’:

 • De haven is formeel een werkhaven (Acte van Mannheim), en dat moet zo blijven.
  · De haven is de tweede haven van Nederland.
  · Historie is meer dan Romeinen. Ook het havenverleden zichtbaar maken.
  · Genoeg groen rondom.
  · Aandacht voor ontmoeting, ook met het oog op sociale controle.
  · De landtong is een mooie plek voor ontspanning: voor kinderen om te spelen, voor scheepsbemanning om een ijsje te eten.
  · Het idee voor een bruggetje over de havenmond is leuk. Maar de bereikbaarheid van de haven voor schepen moet wel gegarandeerd blijven.
  · Schepen moeten bij hoogwater ook kunnen aanmeren.

De tafel ‘groenblauwe oase in de stad’

 • Down-to-earth: niet alleen maar denken aan mooi maken. De haven is nautisch belangrijk en moet de binnenvaart ondersteunen.
  · Oproep: kom met de plannenmakers een keer langs in de boten. Ervaar de haven eens vanuit het gezichtspunt van de schippers. Nu wordt alleen vanaf de kade geredeneerd.
  · Groen, rust, en een verbinding over de havenmond (zonder belemmering voor de scheepsvaart).

De tafel ‘Levendige haven, verlengstuk van de binnenstad’

 • Omloop rond haven creëren.
  · Voorzieningen toevoegen (ijs kiosk, horecaboot, yoga/beweegroute) t.b.v. levendigheid en ontmoeten.
  · Op landtong restaurantje en speelplek en groen.
  · Bomen/groen toevoegen rond haven.

Wout van Hees nam de ideeën namens het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront mee. Over ongeveer twee maanden moet er een eerste ontwerpschets van de Waalhaven liggen waarin deze zijn verwerkt. Die wordt dan opnieuw besproken met de deelnemers van de inspiratiesessie en andere betrokken uit de directe omgeving.