KSCC-schippers en parochiecentrum van 12 t/m 23 oktober op werf. Telefonisch bereikbaar. Wij blijven online.

Maandag 12 oktober wordt alles technisch voorbereid om dinsdag 13 oktober naar de Schipyard in Millingen te gaan. (Logo van de werf)

Maandag 5 oktober vond er een werkvergadering plaats ter voorbereiding van de werfbeurt. Er was veel expertise en deskundigheid bijeen: mensen die verstand van zaken hadden maar ook de nodige ervaring. (Foto werkvergadering)

Alles is aan de orde geweest: het vaarklaar maken, alle zaken die met de elektriciteit en internet, water etc. te maken hebben, het doorschakelen van telefoon en internet naar de wal, het verwijderen van de bruggen, de informatie aan Rijkswaterstaat, havendienst, verzekering etc.

Het veiligstellen van kwetsbare zaken aan boord: te denken aan glas, servies, vitrines, het museum, etc. etc. Ook het verzorgen van de post kwam aan de orde.

De werfbeurt zelf houdt in: droogzetten, schoonspuiten, keuren en conserveren voor de toekomst, kortom een hele waslijst.

Dinsdagochtend vertrekt het centrum bij het krieken van de dag. Omdat het Centrum en de ponton niet in een keer meegenomen kunnen worden, wordt er twee keer gevaren.

Woensdag wordt er gekeurd. Dat zijn de meest spannende momenten: hoe ziet het centrum er van onder en bij de water en windlijn eruit.

Wij zijn benieuwd naar het kostenplaatje.

______________________________________________________________

Oprechte Dank aan hen die een gift hebben overgemaakt om speciaal deze kosten te kunnen dekken.

______________________________________________________________