Pauselijke onderscheidingen voor 2 vrijwilligsters van KSCC ‘Het Zuiden’

 

Raamsdonksveer, Zondag 18-11-2018

Op plechtige wijze kregen na de H. Mis, in aanwezigheid van hun kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden, pastoraal medewerksters mw. Ria van Groezen- van Gils en mw. Toos Vermeeren- van Gils de Pauselijke onderscheiding Pro ecclesia et Pontifice opgespeld en de bijbehorende oorkonde overhandigd door Hoofdaalmoezenier van het RK Schipperspastoraat, pater Bernhard van Welzenes. Dit in samenwerking met de gebedsleider van KSCC ‘Het Zuiden’ de heer Jos van Dongen.

 

Een daverend applaus van de aanwezigen was de uiting van waardering voor hun jarenlange inzet als pastoraal medewerksters van KSCC/KSW ‘Het Zuiden’.

 

(Pro Ecclesia et Pontifice is Latijn: voor Kerk en Paus. Het is een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de Rooms-Katholieke Kerk of het rooms-katholieke geloof.  De medaille heeft een ontwerp met op de voorkant de apostelen Petrus en Paulus in twee halfronde nissen en de tekst PRO ECCLESIA ET PONTIFICE, en hangt aan een geel en wit lint, de pauselijke kleuren.)

V.l.n.r.: Jos van Dongen (gebedsleider KSCC ‘Het Zuiden’); mevrouw Toos Vermeeren; mevrouw Ria van Groezen en aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb.