RK Pastoraat: bestuursleden en pastoraal team

De werkzaamheden van de personele parochie strekken zich uit over heel Nederland, maar ook zij die zich in het buitenland bevinden. Binnenschippers, kermis- en circusexploitanten die zich in andere bisdommen van de Nederlandse R.K. kerkprovincie bevinden, ressorteren onder deze personele parochie.

De parochianen zijn de schippers, kermis- en circusexploitanten en hun medewerkers en de oud-schippers en oud-kermis- en oud-circusexploitanten en de jongeren op de internaten.

Het parochiebestuur bestaat uit 7 leden; de pastoor is qualitate qua  van rechtswege lid en voorzitter van het bestuur.

 

Bestuur:
Voorzitter /pastoor (aalmoezenier)
Dhr. B.E.M. (Bernhard) van Welzenes sdb

Vice-voorzitter
Dhr. Th.E.M. (Dick) Wijte

Secretaris
Dhr. J.H. (Jos) Rouw

1e Penningmeester
Dhr. G.A. (Gerard) Gommers

2e Penningmeester
Dhr. T.H.M. (Theo) Berends

Lid pastoraal team
Dhr. A.D.G. (Jos) van Dongen

Bestuurslid:
Mw. A.J. (Jeanneke) Wijnen

Dhr. J.F.M. (Hans) Janssen

Mw. N. (Nora) Booij

Pastoraal team:
Dhr. B.E.M. (Bernhard) van Welzenes sdb
en
Dhr. A.D.G (Jos) van Dongen
Secretariaat Parochie:
Postbus 390
NL-6500 AJ  Nijmegen

Bestuursmedewerker
Mw. A.H.M. (Tonny) van der Veeken