RK Pastoraat: bestuursleden en pastoraal team

De werkzaamheden van de personele parochie strekken zich uit over heel Nederland, maar ook zij die zich in het buitenland bevinden. Binnenschippers, kermis- en circusexploitanten die zich in andere bisdommen van de Nederlandse R.K. kerkprovincie bevinden, ressorteren onder deze personele parochie.

De parochianen zijn de schippers, kermis- en circusexploitanten en hun medewerkers en de oud-schippers en oud-kermis- en oud-circusexploitanten en de jongeren op de internaten.

Het parochiebestuur bestaat uit 7 leden; de pastoor is qualitate qua  van rechtswege lid en voorzitter van het bestuur.

 

Bestuur:
Voorzitter /pastoor (aalmoezenier)
Dhr. B.E.M. (Bernhard) van Welzenes sdb

Vice-voorzitter
Dhr. Th.E.M. (Dick) Wijte

Secretaris
Dhr. J.H. (Jos) Rouw

1e Penningmeester
VACATURE

2e Penningmeester
Dhr. T.H.M. (Theo) Berends

Lid pastoraal team
Dhr. A.D.G. (Jos) van Dongen

Bestuurslid:
Mw. A.J. (Jeanneke) Wijnen

Dhr. J.F.M. (Hans) Janssen

Mw. N. (Nora) Booij

Pastoraal team:
Dhr. B.E.M. (Bernhard) van Welzenes sdb
en
Dhr. A.D.G (Jos) van Dongen
Secretariaat Parochie:
Postbus 390
NL-6500 AJ  Nijmegen

Bestuursmedewerker
Mw. A.H.M. (Tonny) van der Veeken