Allerzielen

Elk jaar komt de parochiegemeenschap op of rond 2 november bijeen om alle overledenen uit het afgelopen jaar op bijzondere wijze te gedenken.

Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een mis opgedragen aan de overledenen.

De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. In veel parochies (ook de onze) is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt begraven of gecremeerd er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene.

Deze viering houden wij elk jaar rond Allerzielen op de dichtstbijzijnde zondag om 11.00 uur.

De contactpersoon van de familie van de overledene krijgt voor deze gedachtenisviering een schriftelijke uitnodiging.

Klik hier voor een overzicht van de parochielocaties.