Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie
Om de Eerste Heilige Communie te doen is het nodig dat kinderen gedoopt zijn.

In de Landelijke Parochie is er voor gekozen om de kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie.

De voorbereiding vindt plaats door de werkgroep Eerste Communievoorbereiding, bestaande uit de aalmoezenier, de heer Theo Janssen en de dames Rini Valkenburg en Lillian van Bernebeek.

Datum van de Eerste Communieviering is Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei 2018.

In september ontvangen de ouders van de kinderen die in aanmerking komen een brief waarin hen gevraagd wordt of hun kinderen de Eerste Heilige Communie gaan doen. Zo ja, dan vragen wij in de brief waar (op welke locatie) zij dit willen doen en op welke locatie de voorbereiding plaatsvindt.

Voor de schipperskinderen klik hier voor link parochielocaties Nijmegen, Raamsdonksveer en Rotterdam.

Ouder van circus- en kermiskinderen kunnen contact opnemen met de aalmoezenier (+31(0)6 55 35 6666  ) of het parochiesecretariaat in Nijmegen.