Misintentie / Gebedsintentie

Alle overledenen, die een kerkelijke viering krijgen, worden gedurende zes weken na de uitvaart in de weekenddiensten herdacht in de gebedsintenties, ook wel misintentie genoemd, bij de voorbede.

Daarnaast kunt u zes weekendviering opgeven waarin voor uw dierbare gebeden zal worden. U ontvang een brief om deze data op te geven.

Wilt u daarna voor uw dierbare laten bidden dan kunt u uw misintenties opgeven via het parochiesecretariaat. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Klik hier voor een overzicht van de parochielocaties.

Een gebedsintentie, ook wel misintentie genoemd, is een gebed in een viering door zijn naam te noemen voor een overledene of een zieke, voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, of uit dankbaarheid.