Gebedsintentie

Alle overledenen, die een kerkelijke viering krigen, worden gedurende zes weken na de uitvaart in de weekenddiensten herdacht in de gebedsintenties bij de voorbede.

Daarnaast kunt u zes weekendviering opgeven waarin voor uw dierbare gebeden zal worden. U ontvang een brief om deze data op te geven.

Wilt u daarna voor uw dierbare laten bidden dan kunt u uw intenties opgeven via het parochiesecretariaat. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Klik hier voor een overzicht van de parochielocaties.