Huwelijk

De Voorbereiding
Het ja-woord dat je aan elkaar geeft, verbind je ook met God. Huwen is Gods liefde ontvangen en tot basis willen maken van je relatie. Wij zeggen dan – vanuit de katholieke beleving – dat dit verbond van twee mensen een ‘sacrament’ is, een ‘teken van liefde en trouw’ voor elkaar, maar ook voor de gemeenschap waarin wij leven.

De inhoudelijke voorbereiding is het meest belangrijke.

Een goede voorbereiding verdiept het bijzondere moment waarop jullie je voorbereiden. Deze voorbereiding geschiedt in overleg op af te spreken tijd en plaats.

Bepaling Datum
Het is van groot belang dat u tijdig contact opneemt met de aalmoezenier of het parochiesecretariaat.

Trouwlocatie Nijmegen
Tevens bestaat de mogelijkheid hier ook te trouwen voor de Burgelijke stand.
Toegankelijk voor alle deelnemers.

Klik hier voor de parochielocaties.

download hier de verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting ter voorbereiding op het pastoraal gesprek.

Klik hier voor de parochietarieven