Ledenadministratie / Voorkeursparochiaan

VOOR DE TOEKOMST VAN DE PAROCHIE EN
HET PASTORALE EN SOCIALE WERK
IS HET INVULLEN VAN HET FORMULIER  VAN LEVENSBELANG

FORMULIER VOORKEURSPAROCHIAAN

Juli 2014

Geachte heer, mevrouw, Wat kunt u doen om de toekomst van de R.K. Landelijke parochie voor binnenschippers, circus- en kermisexploitanten veilig te stellen? Heel simpel! Door aan te geven dat u ook tot deze parochie wilt (blijven) behoren.

Wilt u hiervoor het ingevulde formulier aan ons terugsturen? Bent u lid van een andere kerkgemeenschap: vul dit formulier rustig in.

Het is eenvoudig en kost u niets maar voor de landelijke parochie maakt uw registratie een groot verschil. De aalmoezenier reist door stad en land voor een doop in een circustent, de inzegening van een schip, een huwelijk, jubileum of uitvaart, in kerken verspreid over heel Nederland

De aalmoezenier en zijn medewerkers bieden sociale en pastorale zorg in voor- en tegenspoed, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Om pastorale en sociale zorg in de toekomst te kunnen blijven bieden is een goede registratie van onze leden en sympathisanten noodzakelijk.

Door uw registratie wordt de opvolging van de aalmoezenier en het behoud van pastorale teams in Rotterdam, Raamsdonksveer en Nijmegen veilig gesteld.

Uw registratie wordt bij de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) gedeponeerd.

Voor het uitspreken van uw voorkeur voor de R.K. Landelijke parochie maakt het niet uit of u al bij een schipperscentrum of andere parochie of kerkgemeenschap betrokken bent. U blijft ook daar gewoon ingeschreven.

Wanneer ook u belang hecht aan onze zorg voor binnenschippers, circus- en kermisexploitanten nu en in de toekomst, dan hopen we uw ingevulde formulier te mogen ontvangen.

Mocht u nog vragen hebben of heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met secretariaat parochie, via telefoonnummer 024-3777575. Het formulier kunt u mailen naar registratie@kscc.nl of toesturen aan: Landelijke Parochie, antwoordnummer 98212, NL-6500 VA Nijmegen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur van de Landelijke parochie
Pastorale teams in regio Rotterdam, Raamsdonksveer en Nijmegen
Bernhard van Welzenes sdb Landelijk Aalmoezenier
Jos van Dongen, gebedsleider Raamsdonksveer