Skanfonds

logo-skanfonds

Van het Skanfonds heeft de Landelijke R.K. Parochie voor Binnenschippers, Kermis- en Circusexploitanten een subsidie ontvangen voor het project voorkeursparochiaan.

Doelstelling van het project
Het project ‘Voorkeursparochiaan’ is het noodzakelijk om de positie van de landelijke parochie voor schippers, kermis- en circusexploitanten te verduidelijken ten opzicht van de territoriale parochies. Het project Voorkeursparochiaan sluit het meest aan bij de doelstelling die erop gericht is het met elkaar vormen van een hechte samenleving. Het landelijk pastoraat neemt initiatieven die de sociale verbanden en de gemeenschap helpen versterken  worden gesteund. Projecten die ontmoetingen mogelijk maken, waardoor mensen elkaar beter leren kennen en begrijpen. Het pastoraat wil weerbaren en kwetsbaren verbinden, zodat zij elkaar veder kunnen brengen. De doelgroep van het pastoraat van de landelijke parochie betreft (over het algemeen) weliswaar geen zwakke groep, maar toch een groep mensen die zorg vragen en geholpen moeten worden om een betere plek in de samenleving te (her)vinden. het pastoraat biedt mensen (individueel) een veilige haven als zij tijdelijk in moeilijkheden zijn geraakt. Projecten die mensen in moeilijke omstandigheden een veilige plek bieden, waar zij opvang en bescherming krijgen.

Per 1 maart 2014 hebben wij voor de registratie van de Voorkeursparochiaan een medewerkster aangetrokken.

Wat is het Skanfonds?
Skanfonds is een nationaal fonds dat zich specifiek sterk maakt voor mensen in kwetsbare situaties. Het steunt initiatieven waardoor mensen weer hoop en perspectief krijgen. En die hen helpen een nieuwe plek in de samenleving te krijgen. Skanfonds steunt die initiatieven met geld en expertise. Geïnspireerd door zijn katholieke wortels, wil het fonds zo bijdragen aan een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waarin ieder mens telt.

Skanfonds wordt gesteund door onder andere de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. Meer informatie is te vinden op de website www.skanfonds.nl.

Omzien naar elkaar
Jaarlijks draagt Skanfonds bij aan meer dan 600  projecten; initiatieven die mensen helpen om op eigen kracht verder te komen. Bijvoorbeeld  om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Om een veilige plek te  vinden. Of om met anderen in contact te komen en om talenten te ontwikkelen.  Vrijwilligerswerk en initiatieven die mensen ertoe aanzetten om zich te  bekommeren om elkaar, spelen een belangrijke rol voor Skanfonds

Pleisters plus
Na de Tweede Wereldoorlog was Rotterdam een grote ruïne. De heer Albert Bergers Sr., EHBO’er, zette zich direct na het bombardement van mei 1940 actief in voor gewonden en daklozen. Na de oorlog werd zijn huis het centrum van activiteiten om ruim 400 rooms-katholieke EHBO-afdelingen te organiseren en te financieren. In die tijd was hulp nog levensbeschouwelijk georganiseerd. Het zijn de jaren van de wederopbouw en er is veel te doen.

De heer Bergers kwam in contact met de KRO, die onder de indruk was van zijn creativiteit en energie. Tussen 1949 en 1954 organiseerde het EHBO-bureau, bijna altijd met radiosteun, vijftien collectes waaronder de populaire pleisteracties. Na de zondagmis werden pleisters ‘verkocht’ voor het goede doel. Wie een pleister meenam, werd geacht minstens een kwartje in de collectebus te doen. Bergers organiseerde ook collectes voor de Zonnebloem, de Katholieke Militaire Tehuizen en voor slachtoffers van een aardbeving in Griekenland. Direct na de watersnood in 1953 speelde hij een grote rol bij de hulpverlening in Zeeland.

Vanaf eind 1953 werden de acties uitgebreider opgezet. Bergers bleef collectes organiseren, maar richtte zijn aandacht ook op loterijen. Voor de bouw van een gedachteniskerk op de Grebbeberg, liet hij twee miljoen steentjes bakken. In duizend daarvan werd een prijswinnend nummer gestopt. Op de actiedag werden de steentjes verkocht aan de kerkdeur. In een radio-uitzending werd de koper gevraagd de steentjes in gruzelementen te slaan. Er werd maar liefst 465.000 gulden opgehaald.

Van 1954 tot 1970 organiseerde Bergers ruim vijftig loterijen. Veel acties werden gesteund met radioaandacht, waaronder de 17 SUS-loterijen (Sla Uw Slag). De opbrengst ging eerst naar katholieke doelen, maar naderhand ook naar andere organisaties. Later gingen de SUS-loterijen op in de Bank-GiroLoterij, de oudste landelijke loterij voor goede doelen. In 1957 besloot de KRO de verdeling van geld voor goede doelen in een aparte rechtspersoon onder te brengen. Skanfonds – dat tot 2005 Stichting Katholieke Noden heette (SKN) – was geboren.

Inmiddels is Skanfonds een middelgroot professioneel fonds dat jaarlijks honderden projecten steunt. Skanfonds wil – symbolisch gezien – niet slechts pleisters plakken, maar wezenlijk bijdragen aan hulp voor kwetsbare groepen en aan sociale cohesie in de samenleving: Pleisters plus dus.

Voor meer informatie zie: www.skanfonds.nl