Vergoeding voor kerkelijke vieringen

Vergoeding voor kerkelijke vieringen 2020
Voor vieringen aan boord van ons centrum zijn de prijzen op voorstel van het bisdom ’s-Hertogenbosch vastgesteld.

KSCC-Schipperscentrum Nijmegen, Waalhaven 1K, (Navigatie Havenweg), 6541 AG  Nijmegen, telefoon: 024-3777575

De vergoeding bedraagt voor een
Huwelijksmis € 350,–
Uitvaart € 450,–
Gebruik Mortuarium

één nacht

drie nachten

vier nachten of meer

 

€ 90,–

€ 225,–

€ 300,–

Jubileum € 275,–
Doopviering €    75,–
Misboekjes kleur €       0,75 per stuk
Misboekjes zwart/wit €       0,50 per stuk
In deze bedragen zijn KSCC-koor, bloemversiering en zaken die met de voorbereiding te maken hebben opgenomen.
Indien een viering elders plaatsvindt waarbij u verkiest dat onze aalmoezenier voorgaat, dan zijn de prijzen als volgt:
Huwelijksmis € 275,–
Uitvaart € 375,–
Crematiedienst € 300,–
Jubileum € 275,–
Doopviering €    75,–
Misboekjes kleur €       0,75 per stuk
Misboekjes zwart/wit €       0,50 per stuk