Vrijdag 30 juli gezellige soosavond van SV Sterreschans

Beste allemaal,

Sinds het weer kon, na alle coronaperikelen, hebben we tweemaal een gezellige vrijdagavond gehouden. Dat is de meeste aanwezigen goed bevallen. Zo goed, dat we hebben besloten om vrijdag 30 juli weer een clubavond te houden, in het Ontmoetingscentrum in Doornenburg. Christian zal weer een aantal filmpjes en foto’s vertonen op het grote scherm. En er is voor iedereen een kop koffie of thee, met wat lekkers erbij.

Daarnaast hebben we heuglijk nieuws met betrekking tot de Schippersmast. De vergunningverlener heeft tenslotte alle tekeningen en berekeningen goedgekeurd en de vergunning (eindelijk) verleend. De vergunningverlener was in onze ogen misschien “lastig”, hij heeft altijd gezegd, dat de vergunning er hoe dan ook zou komen.  Wij zijn hem daar dankbaar voor. Ook de mensen van ingenieursbureau Arcadis, die ons belangeloos hebben bijgestaan bij de vergunningaanvraag, zijn we zeer dankbaar. De mast kan geplaatst worden!!! Over de planning kan Jaap op vrijdag de 30e wel wat vertellen.

Hopelijk tot vrijdagavond, 30 juli, 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum, in Doornenburg.

Namens het bestuur,

Peter van Megen, secretaris Sterreschans