Waarom versturen wij actie- en donatiebrieven?

Geachte meneer/mevrouw, Geachte parochiaan,

Graag willen wij u informeren over de actie- en donatiebrieven die u van ons jaarlijks kunt verwachten.

 

1. Landelijke KSCC donatie-actie

Deze brief ontvangt u in de maand april.

Met deze brief vragen wij een vrijwillige bijdrage voor het maatschappelijk en cultureel werk voor schippers Rijn- en Binnenvaart. Met ontmoetingscentra te Raamsdonksveer, Zwijndrecht/Rotterdam, Nijmegen.

Het Landelijk KSCC organiseert jaarlijks de vakantievaarreis voor zieken die niet zelfstandig op vakantie kunnen met de mps PWA. In 2020 varen wij in week 27 van 29 juni t/m 3 juli.

2. Landelijke Parochie voor Binnenvaart, Circus- en Kermisexploitanten.

Gezinsbijdrage/Kerkbalans*

Deze brief ontvangt u in september

Met deze brief vragen wij u een bijdrage voor de lopende kosten, voor pastorale en sociale zorg noodzakelijk. Bescheiden personeelskosten, reiskosten, kosten voor verwarming, verlichting, verzekering en onderhoud van uw kerkschip.
3. December Feestmaand

Deze brief ontvangt u in december

Met deze brief vragen wij u een vrijwillige bijdrage voor o.a. de presentjes voor de kinderen met Sinterklaas, advent vieringen, kersversiering buiten, kerstboom binnen, stalletjes, de herdertjes mis, kerstavond, 1e kerstdag in Circus Freiwald, 2e kerstdag, de afsluiting van het oude jaar en verwelkoming van het nieuwe jaar.

*             Een aantal van u maakt gebruik van maandelijkse automatische betalingen voor de Gezinsbijdrage/Kerkbalans. Toch ontvangt u dan dezelfde brief van ons, zoals de overige parochianen die ook ontvangen, zodat u ook op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Voor uw maandelijkse steun zijn wij u zeer erkentelijk.

Al onze stichtingen zijn ANBI stichtingen: uw overgemaakte geld, telt dan als aftrekpost. E.e.a. is afhankelijk van uw inkomen (totaal van de jaarlijkse giften moet dan wel minimaal 1% van het jaarlijkse verzamelinkomen zijn).

Een aantal Parochianen van ons steunt ons via een ‘periodieke gift’ met een overeenkomst van 5 jaar (als u periodiek schenkt vervalt de norm van 1% van het jaarlijkse verzamelinkomen).

Nadere informatie kunt u bij ons opvragen per mail info@kscc.nl of bellen met de bestuursmedewerker 024-37 77 575 of kijk op de website https://www.kscc.nl/wie-zijn-wij/anbi/ of bij de belastingdienst. Ook deze parochianen ontvangen toch de bovengenoemde brieven, om zo op de hoogte te blijven.

Voor hun jaarlijkse steun zijn wij u zeer erkentelijk.

Ook ontvangen wij (jaarlijks) giften van personen/bedrijven en ook zij krijgen dezelfde brieven als onze parochianen. En ook hen willen wij hartelijk danken voor hun bijdrage.

Mocht u geen behoefte hebben aan de ontvangst van een van bovengenoemde brieven, wilt u dit dan aan ons laten wegen per mail info@kscc.nl of telefonisch met de bestuursmedewerker, 024-37 77 575.