Werkzaamheden Waalfront Nijmegen

In de komende jaren vinden rond de Waalhaven in Nijmegen enkele majeure bouwwerkzaamheden plaats. Dat betekent dat de bereikbaarheid van de haven op sommige tijden minder zal zijn dan dat u gewend bent.

We houden u door middel van deze webpagina op de hoogte van alle werkzaamheden in de buurt van de Waalhaven.

Niet alle werkzaamheden hebben direct invloed op de bereikbaarheid, maar kunnen wel bijvoorbeeld uw reistijd verlengen. Denkt u daarbij aan korte omleidingen, wegversmallingen en aangepaste bushaltes in de buurt.

Stelt u zich daarom regelmatig op de hoogte van alle werkzaamheden en bezoek regelmatig onze website.

De werkzaamheden van eind februari tot begin november.

Bestudeert u de kaart hieronder, zij kan u helpen bij de oriëntatie van de diverse werkzaamheden. Klik op de kaart voor een vergrote weergave.

(Lees verder onder de afbeelding)

Verleggen kabels en leidingen

De voorbereidende werkzaamheden voor het bouwen van het deelproject ‘Dijkkwartier Oost’ en de verlenging van de Laan van Oost-Indië in het Waalfront zijn gestart. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verleggen van kabels en leidingen. Het gaat hier om het gebied Lijnbaanstraat, Weurtseweg en Waalbandijk tot aan de Ferrie Portierstraat. (zie bijgaand kaartje).

Dit betekent dat er de komende maanden in het gebied graaf- en andere werkzaamheden moeten plaatsvínden. De doorgaande routes blijven beschikbaar (soms met een tijdelijke maatregel/omlegging). Het totale werk heeft een doorlooptijd van circa 8 maanden (tot november 2019) en het is onontkoombaar dat er in die periode ook sprake zal zijn van enige overlast voor fiets- en autoverkeer. Er wordt geprobeerd om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

Hieronder ziet u de planning in detail.

25 februari – 4 maart

– Lijnbaanstraat en Havenweg: plaatsing buizen. Alle woningen en panden blijven bereikbaar.

– Waalbandijk: opbreken bestaand fietspad en aanleg nieuw fietspad Waalbandijk. Er komt tijdelijk een fietspad over het terrein van het slachthuis.

– Plaatsing bouwhekken boven en beneden de Waalbandijk.

13 -27 mei

– Weurtseweg, hoek Dijkstraat: grond uitgraven onder het voetpad en leggen kabels. De woningen langs de Weurtseweg zijn bereikbaar met planken. Het voetpad is in de week van 10 juni weer begaanbaar.

3 juni – 15 juli

– Lijnbaanstraat-Marsstraat (Weurtseweg): grond uitgraven. De inritten van bedrijven zijn bereikbaar. Wel zal de rijbaan op de Weurtseweg tijdelijk smaller zijn. De bushalte wordt in deze periode tijdelijk verplaatst naar de zijde Weurtseweg ter hoogte van nummer 108 (overzijde Havenweg). Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden wordt deze voor of na de zomervakantie teruggeplaatst.

1 – 15 juli

– Kruising Havenweg, Lijnbaanstraat, toegang haven en Havenweg 10: aanleg kabels en leidingen. Alle panden blijven bereikbaar.

– Ter hoogte van de Dijkstraat/Weurtseweg: aanleg kabels. Tijdens deze werkzaamheden is er tijdelijk een wegversmalling.

19 augustus – 4 november

– Rooien oude kabels en leídingen langs de Lijnbaanstraat ter hoogte van de hondenuitlaat, speeltuin en fietscrossbaan.

In deze periode zijn deze voorzieningen tijdelijk buiten gebruik (een paar dagen) daarna worden deze weer hersteld.

– Rooien oude kabels in de Dijkstraat.

– Rooien oude kabels en leidingen Weurtseweg (Marsstraat-Lijnbaanstraat).

– Rooien oude kabels en leidingen parallel aan de Lijnbaanstraat.

– Rooien van kabels Lijnbaanstraat aansluiting Weurtseweg.

Bij al deze werkzaamheden geldt dat de woningen bereikbaar blijven.

NB; Op dit moment loopt de Bestemmingsplanprocedure voor de bouwplannen van Dijkkwartier Oost. De daadwerkelijke bouw van deze woningen zal pas van start gaan na het afronden van deze procedure.