Anbi

ANBI_logo1-279x210Onze Landelijke Parochie en onze  stichtingen zijn aangemerkt als ANBI instelling. De voor deze status noodzakelijk publicatiegegevens treft u in onderstaande documenten/linken.

Belastingvoordeel voor u als u een schenking doet aan een van onderstaande instellingen. Schenken die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).

Hier leest u meer over  voorwaarden schenken / giften aan Anbi instellingen

Jaarverslagen 2020

01_KSCC_jaarverslag 2020,
02_KSW_jaarverslag 2020
03 LKSCC Jaarverslag 2020
04 Landelijke RK Parochie jaarverslag 2020
05 Schipperspastoraat jaarverslag 2020
06 Kermis-Circus jaarverslag 2020
07 Soc. Past. Fonds Kermisgemeenschap jaarverslag 2020