Anbi

ANBI_logo1-279x210Onze Landelijke Parochie en onze  stichtingen zijn aangemerkt als ANBI instelling. De voor deze status noodzakelijk publicatiegegevens treft u in onderstaande documenten/linken.

Belastingvoordeel voor u als u een schenking doet aan een van onderstaande instellingen. Schenken die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).

Hier leest u meer over  voorwaarden schenken / giften aan Anbi instellingen

Jaarverslagen 2019

1 Katholiek Sociaal Cultureel Centrum Nijmegen 2019

2 KSW_Katholiek Schipperswerk Nijmegen 2019

3 Landelijk Kathliek Sociaal Cultureel Centrum 2019

4 Landelijke R K Parochie voor Binnenschippers Kermis- en Circusexploitanten 2019

5 Stg Steunfonds RK Schipperspastoraat 2019

6 Stichting Steunfonds RK Kermis en Circuspastoraat 2019

7 Stg Pastoraal Fonds Kermisgemeenschap 2019