Anbi

ANBI_logo1-279x210Onze Landelijke Parochie en onze  stichtingen zijn aangemerkt als ANBI instelling. De voor deze status noodzakelijk publicatiegegevens treft u in onderstaande documenten/linken.

Belastingvoordeel voor u als u een schenking doet aan een van onderstaande instellingen. Schenken die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).

Hier leest u meer over  voorwaarden schenken / giften aan Anbi instellingen

Jaarverslagen 2016

1 Katholiek Sociaal Cultureel Centrum Nijmegen ANBI cultuur website 2016

2 KSW_Katholiek Schipperswerk Nijmegen -ANBI website 2016_def

3 Landelijk Katholiek Sociaal Cultureel Centrum Nijmegen ANBI website 2016_def

4 Landelijke R K Parochie voor Binnenschippers Kermis- en Circusexploitanten ANBI website 2016

5 Stg Steunfonds RK Schipperspastoraat_ANBI website 2016

6 Stichting-Steunfonds-R K -Kermis-en-Circuspastoraat – ANBI website 2016

7 Stg Sociaal Pastoraal Fonds Kermisgemeenshap- ANBI website 2016

Jaarverslagen 2015

1 Katholiek Sociaal Cultureel Centrum Nijmegen ANBI cultuur – 2015
2 KSW_Katholiek Schipperswerk Nijmegen – ANBI – 2015
3 Landelijk Katholiek Sociaal Cultureel Centrum Nijmegen ANBI -2015
4 Landelijke R K Parochie voor Binnenschippers Kermis- en Circusexploitanten ANBI -website 2015
5 Stg Steunfonds RK Schipperspastoraat_ANBI 2015
6 Stichting-Steunfonds-R K -Kermis-en-Circuspastoraat – ANBI – 2015
7 Stg Sociaal Pastoraal Fonds Kermisgemeenshap- ANBI 2015