Onze medewerkers

Onze medewerkers zijn:

  • Dhr. B.E.M. (Bernhard) van Welzenes, directeur, landelijk aalmoezenier
  • Mw. A.H.M. (Tonny) van der Veeken, bestuursmedewerker
  • Zuster Vincentia, contact zieken en medische begeleiding
  • Mw. M. (Ria) Lentjes, beheerder/gastvrouw
  • Mw. G.G.E. (Gwendy) van Raaij, kantoormedewerkster
  • Mw. M. (Mieke) Bosman, kantoormedewerkster
  • Dhr. J.P. (Hans) Wester, kantoormedewerker/repromedewerker
  • Dhr. P. (Paul) van Cleef, kantoormedewerker/repromedewerker