Steun ons financieel

Met elkaar bouwen we aan onze parochie

Als u uw bijdrage schenkt aan onze parochie, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de persoon naast u in de Binnenvaart, Kermis en Circus.

Gebruik voor het overmaken van uw schenking een van de onderstaande rekeningnummers.

Met de invoering van IBAN controleren de banken strenger of de juiste naam bij het juiste nummer hoort. We verzoeken u de naam dat voor het rekeningnummer staat zo precies mogelijk over te nemen.

Overzicht bankrekeningnummers diverse stichtingen

 

Al onze stichtingen zijn een ANBI

Naam stichting Bankrekeningnummers BIC-code
KSCC-Nijmegen
Stichting K.S.C.C. voor Rijn- en Binnenvaart NL04 RABO 0135 8795 23 RABONL2U
Stg Kath Soc en Cult Centr voor Rijn- en Binnenvaart NL47 INGB 0001 1623 01 INGBNL2A
KSW-Nijmegen
Stg K.S.W. Nijmegen NL34 RABO 0135 8743 27 RABONL2U
Penn Stichting Katholiek Schipperswerk Nijmegen NL25 INGB 0003 0468 25 INGBNL2A
LKSCC
Landelijke Stichting KSCC NL21 RABO 0167 9298 60 RABONL2U
Land St Kath Soc Centr Rijn-Binnenvaart NL31 INGB 0000 3991 02 INGBNL2A
Landelijke Parochie
Landelijke Parochie B.C.K. NL21 RABO 0314 9086 25  RABONL2U
St Steunfonds R.K. Schipperspastoraat NL88 RABO 0137 8535 13 RABONL2U
Steunfonds RK Kermis- en Circuspastoraat NL64 INGB 0007 3746 51 INGBNL2A
St. Sociaal Pastoraal Fonds Kermisgemeenschap NL15 RABO 0108 4212 44 RABONL2U

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

Uw bijdrage aan Kerkbalans/Gezinsbijdrage valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. Wanneer u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Meer informatie vindt u op http://www.kerkbalans.nl/. Op www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u heel eenvoudig uw voordeel berekenen.

Bel of mail ons dan, wij helpen u graag. Tel. 024-3777575, mail: info@kscc.nl