ZONDAGSE MIS EN GEBEDSDIENST AAN BOORD VAN HET KSCC SCHIPPERSCENTRUM NIJMEGEN EN KERKSCHIP HET ZUIDEN AFGELAST TOT 31 MEI


 

 

 

LAATSTE NIEUWS:

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Daaruit volgt dat:

ZONDAGSE MIS EN GEBEDSDIENST AAN BOORD VAN HET KSCC SCHIPPERSCENTRUM NIJMEGEN EN KERKSCHIP HET ZUIDEN AFGELAST TOT 31 MEI OF BESCHIKBAAR VIA LIVESTREAM. (volg voor het laatste onze website en/of de Christoffel Nieuwsbrief)

 

Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

In overleg met het pastorale team hebben we besloten het advies van de bisschoppen te volgen. De zondagse vieringen aan boord van het kerkschip Nijmegen en het KSCC schipperscentrum het Zuiden worden tot 31 mei afgelast.

Ondanks dat het pastorale team achter dit besluit staat, begrijpt het dat dit hard aankomt bij heel veel mensen. De problemen rond het CORONA virus baren de samenleving nationaal en internationaal grote zorgen.

De overheid heeft na ampel overleg onder andere met het RIVM belangrijke en indringende maatregelen genomen.

De media informeerden u hier over en met regelmaat wordt een update gegeven.

Wat nu ?

U zou de Eucharistieviering kunnen volgen op de TV.

KRO-NCRV zenden elke zondag om 10.00 uur een heilige Mis uit.

Maar er zijn inspirerende vieringen te volgen op de Duitse en Belgische TV kanalen.

Met moeite delen wij u dit besluit mee.

Maar de gezondheid van ons allen gaat voor.

Wij wensen u een goede gezondheid en vragen extra uw gebed.

Namens het pastorale team:

Bernhard E.M. van Welzenes, sdb

Landelijk aalmoezenier

Jos van Dongen, gebedsleider

Bijlage hieronder: Persbericht van de bisschoppenconferentie

——————————————————————————————————-

BISSCHOPPEN SCHERPEN MAATREGELEN IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS AAN

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

Decreet

De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd: “Ten tijde van Covid-19”. De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL, www.rkliturgie.nl).

De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.